OVERLAST VAN DE BOMEN VAN DE BUREN

Zakelijk

Met name in de herfst is sprake van bladoverlast door bomen van de buren. Het is lastig om uw buren daarop aan te spreken. Buren mogen elkaar geen “onrechtmatige hinder” bezorgen, maar normaal bladafval en bijvoorbeeld vallende eikels zullen door de rechter niet zomaar als onrechtmatig worden beschouwd. Deze overlast dient in beginsel te worden geaccepteerd.

Wel kan van belang zijn of de bomen zich te dicht op de erfgrens bevinden. Volgens de wet moet een boom minstens 2 meter van de erfgrens staan. Een heg mag tot een halve meter van de erfgrens komen. Het kan echter zijn dat in uw gemeente andere regels zijn vastgesteld of dat het “openbare bomen” van een overheidsinstantie, zoals de gemeente, betreffen. Dergelijke gevallen kunnen ertoe leiden dat de afstand tot de erfgrens kleiner is. Beplanting kan ook dichter bij de erfgrens staan indien deze niet boven de heg of schutting uitkomt of als de beplanting er al minimaal 20 jaar staat en dit al die jaren geen probleem was. Gewoonte kan tevens een uitzondering op de regel vormen, met andere woorden, indien overal in de buurt het gewoon is dat bomen dichterbij de erfgrens staan, dan zal een rechter niet makkelijk een boom laten verwijderen. Hetzelfde geldt indien er toestemming is gegeven door de buren. Mochten deze omstandigheden zich niet voordoen, dan kan verwijdering van beplanting worden verzocht.

Vallende bladeren moeten gewoonlijk wel worden geaccepteerd, maar dit geldt niet voor overhangende takken of doorschietende wortels. Overhangende beplanting mag worden verwijderd, mits u eerst de buren in de gelegenheid heeft gesteld om de beplanting zelf te verwijderen en, indien nodig, toegang tot uw tuin te verschaffen. De eerste stap is normaliter een mondeling verzoek en de tweede stap een schriftelijke aanmaning tot verwijdering. Gaan de buren ook na de aanmaning niet zelf over tot verwijdering van de overhangende takken dan kunt u dit zelf doen, waarbij een uitzondering kan gelden voor monumentale bomen. Doorschietende wortels van een boom mag men wel verwijderen zonder eerst te vragen of uw buren dit zelf doen. Wel dient in alle gevallen rekening te worden gehouden met de belangen van de buren. Het is niet toegestaan om de boom verder te snoeien dan noodzakelijk of de boom onherstelbaar schade toe te brengen.
Wilt u meer weten over mogelijke oplossingen voor geschillen met de buren, neem dan gerust contact op (telefoon 0546-645564 of mail info@engelsadvocaten.nl). U bent natuurlijk ook welkom voor een gratis intakegesprek op ons adres aan de Amerikalaan 10 te Vroomshoop.

Mr. J. (Jan) Engels – Advocatenkantoor Engels