Mr. J. (Jan) Engels – Advocatenkantoor Engels

Zakelijk

In deze column wordt door mr. Jan Engels, advocaat bij het Advocatenkantoor Engels te Vroomshoop, stilgestaan bij hoe groot de stem van een kind is bij echtscheiding. Regelmatig komt het voor dat ouders de kinderen te weinig bij een echtscheiding betrekken of juist de kinderen zelf willen laten beslissen over bijvoorbeeld de vraag waar te wonen na de scheiding. In de praktijk is helaas nogal eens sprake van ondergeschoven kinderen.

DE STEM VAN EEN KIND

Vaak menen ouders ten onrechte dat vanaf dat een kind 12 jaar is, het zelf mag kiezen waar hij of zij wil wonen. Wel worden de stemmen van kinderen van 12 tot en met 18 jaar door de rechter meegewogen, waarbij naarmate een kind ouder is de stem zwaarder wordt gewogen. Een scheiding heeft de nodige gevolgen voor kinderen; bij wie gaan ze wonen, waar verblijven ze tijdens de vakanties enz. Om de kinderen hierbij te betrekken worden zij vanaf 12 jaar en ouder door de rechter opgeroepen om hun mening te geven. Het gaat om een kort, informeel gesprek. Een kind is niet verplicht om te komen. Een brief sturen kan ook. Indien het gaat om alimentatie dan worden kinderen vanaf 16 jaar opgeroepen. Wat een kind aangeeft is uiteraard belangrijk, maar hoeft voor een rechter niet doorslaggevend te zijn. Helaas komt het voor dat ouders druk op kinderen uitoefenen om te beslissen in het voordeel van de betreffende ouder. Kinderen kunnen hierdoor snel in een (loyaliteits-)conflict terecht komen. In bepaalde gevallen heeft dit ook tot gevolg dat een kind gewenste antwoorden gaat geven en naar zowel vader als moeder toe dezelfde signalen afgeven. Het komt ook voor dat de ouders het recht om te beslissen hoe de omgangsregeling eruit dient te zien bij een kind neerleggen, terwijl sommige kinderen dit als een zeer grote druk ervaren. In gevallen waarbij de ouders aan de kinderen “trekken” wordt deze druk nog hoger. In veel gevallen zouden het vooral de ouders moeten zijn die als volwassenen de beslissingen nemen voor een kind en die beslissingen goed moeten uitleggen aan een kind. Ouders worden geacht om voorafgaand aan de scheiding ten behoeve van de kinderen een zogenaamd ouderschapsplan op te stellen. Bij de totstandkoming van het plan dienen de kinderen hierbij op een bij hun leeftijd passende wijze te worden betrokken. Bedacht dient te worden dat kinderen het meestal fijn vinden om hun mening te kunnen geven en te worden gehoord. Dit zeker bij een echtscheiding.

Heeft u vragen in verband met het personen- en familierecht, neem dan gerust contact op (telefoon 0546-645565 of mail info@engelsadvocaten.nl). U bent natuurlijk ook welkom voor een gratis intakegesprek op ons adres aan de Amerikalaan 10 te Vroomshoop.
Mr. J. (Jan) Engels