De Laatste Eer Westerhaar - Vriezenveensewijk

Algemeen

WESTERHAAR - Begrafenisvereniging De Laatste Eer Westerhaar - Vriezenveensewijk organiseert op woensdag 27 december 2017 een sfeervolle herdenkingsbijeenkomst op de Algemene Begraafplaats aan de Sibculoseweg, de aanvang is om 19.00 uur.

Hebt u een dierbare verloren, dan bent u welkom op deze herdenkingsbijeenkomst. Deze bijeenkomst heeft geen kerkelijk karakter en iedereen is welkom. Er klinkt muziek, een gesproken woord en lichtjes zullen worden ontstoken.

De naam van uw dierbare(n) kan worden uitgesproken. Wilt u dan voor 13 december aanstaande deze naam c.q. namen, plus de leeftijd van overlijden doorgeven aan: Sarina Kunst – Hofman, 06 - 81895230 of via de mail: sarina@delaatsteeerwesterhaar.nl. Geen voicemail inspreken!

Mocht u slecht ter been zijn, geef het even door, dan wordt er gezorgd voor een zitplaats! Na de bijeenkomst, is er gelegenheid het gekregen lichtje op het graf te plaatsen of u mag het meenemen naar uw eigen gedenkplek. Na afloop, is er gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor de gemaakte onkosten! Bij slecht weer, is de herdenkingsbijeenkomst in het Mortuarium aan de Hoofdweg 170.