Het seizoen 2017 nadert de voltooiing

Historisch Nieuws

Op 1 november aanstaande zal het Veenmuseum, voor dit jaar, haar deuren sluiten voor bezoekers. Dat zijn er dit jaar weer ruim 12.000. We merken het de laatste weken al: de herfst is volop bezig de regie over te nemen. De hoeveelheid regen neemt flink toe en dat heeft gevolgen voor het museumterrein dat nog veel veen bevat. De ruim 60 tractoren die op de tractordag (9 september) hoe voorzichtig ook over het terrein reden om op hun plaats te komen, hebben een bijna onuitwisbare indruk achtergelaten in de vorm van diepe bandensporen. De parkeerplaats is al aangevuld met zand, zodat de bezoekers met enigszins droge voeten het museum kunnen bereiken.

In de maand september en de eerste week van oktober hebben nog veel bezoekers hun weg gevonden naar het Veenmuseum. De kortingsweken die de bungalowparken uit de omgeving 50-plussers aanbieden bieden een goede mogelijkheid om de omgeving te verkennen. Velen brengen dan een bezoek aan het Veenmuseum en verbazen zich over de blik in het veenverleden en de wijze waarop het museum is georganiseerd. “Doen jullie dat allemaal met vrijwilligers?” vroeg deze week een meneer uit het westen van het land. “Dat kan bij ons haast niet meer; de mensen willen zich niet meer inzetten voor deze initiatieven.” Vervolgens zei hij dat hij wilde dat hij dichter in de buurt woonde: “Dan kwam ik jullie helpen, het lijkt me zulk mooi werk.”

De waardering van de bezoekers is te lezen in het gastenboek, waarin veel lovende reacties worden geschreven. “De gezellige en persoonlijke ontvangst van, en omgang met, de bezoekers wordt daarbij het meest geroemd. Daarnaast wordt het zeer gewaardeerd dat de gidsen en de machinisten van de veentreintjes de inhoudelijke informatie vaak vergezeld laten gaan van persoonlijke anekdotes en verhalen uit het veenverleden die kleur geven aan de beelden die men ziet. Het bekijken van de samenvatting van de film Bruin Goud, waar velen in de expositieruimte hun bezoek mee starten biedt sinds april een goede aanvulling op al hetgeen in het Veenmuseum te zien is.

Ook in dit seizoen zeggen we weer veel dank aan alle vrijwilligers. Mensen die zich onbetaald en met liefde voor het veenverleden inzetten om andere mensen met de veengeschiedenis in contact te brengen. We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken die zich gedurende één of meerdere dagdelen willen inzetten voor het Veenmuseum. Belangstelling? Neem even contact met ons op voor een afspraak: info@veenmuseum.nl of 06 - 12 4961 80.

Martin Santman
Secretaris